Hvem er Let Leg?

Let Leg hjælper landets skoler og institutioner med at forberede bevægende lege og øvelser.

Folkeskolereformen stiller krav om, at eleverne får bevæget sig i gennemsnit 45 minutter dagligt. Det kan dog være svært at finde på nye og sjove aktiviteter hver dag, ligesom at det er tids- og ressourcekrævende at forberede.

Derfor udvikler Leg Let sjove og konkrete legekort til undervisningsbrug. Vi mener, aktivitet og bevægelse i skolen er fantastisk, og det behøver ikke tage mere end 1 minut at forberede. Med legekort fra Let Leg er du garanteret mindre forberedelsestid samt mere inspiration, sjov og læring.

Med et log-in til denne hjemmeside er du sikret en nemmere hverdag. Alle lærere og pædagoger skolen kan bruge det samme Log-in, og legene klar til at blive sat i gang i alle klassetrin.

TIP! Inddrag børnene – bed et par elever om at vælge en leg til næste uge og oplev hvordan motivationen stiger med det samme.

Formålet med legene:
Lærerne og pædagogerne skal spare tid og ressourcer. Derfor har vi gjort alle legene så nemme og overskuelige som overhovedet muligt.
Vores mål er, at personalet skal kunne iværksætte en leg på 1 minut.
Nogle af legene er gamle klassikere, nogle er nye og nogle er fra udlandet.
Selvom leg og bevægelse altid skal være sjovt, insisterer vi også på, at legene skal have et mål. Fx har vi lege, hvor målet er at forbedre samarbejdet i klassen.

Vi har delt vores lege op i to kategorier – du kan vælge at få adgang til en af dem eller begge:

Fagmappen er fyldt med lege, der er udarbejdet så de stemmer overens med de forenklede fællesmål. På hvert legekort findes der læringsmål, så legene kan implementeres direkte i den daglige undervisning.

Legemappens lege er ligeledes målstyrede. Nogle lege udvikler børnenes motorik, kondition og fysiske robusthed, mens andre lege udvikler børnenes følesanser, reaktionsevne og rytmiske forståelse. Disse lege er velgnede til almindelig voksenstyret leg i dagligdagen i fx aktive pauser eller bevægelsesbånd.

Udover en nemmere hverdag for personalet, er målet også, at eleverne oplever en mere varieret bevægelse med mange nye sjove lege.

Læs mere om Let Leg ved at klikke her.

over 200 lege