Klima og Verden DEL 1

 • 20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  Intet
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Eleverne kan reflektere og tage stilling til forskellige udsagn omkring verden og dets
  klima. Eleverne kan begrunde deres valg og tænke kritisk.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Jordkloden og dens klima
  Eleven har viden om klimazoner og plantebælter.
  Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger.
  Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.
  Argumentation
  Eleven har viden om påstande og begrundelser.
  Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.

Retningslinjer:

 1. Lad eleverne stå blandet i lokalet. Find på to bevægelser/stillinger – én for når man tror noget er sandt og en for falsk fx dreje rundt = SANDT, hoppe = FALSK.
 2. Læreren læser nu et udsagn op (se nedenstående udsagn).
 3. Eleverne skal nu lave den bevægelse/stilling, som de mener passer på udsagnet. Fx hvis eleven mener, at udsagnet er falsk, hopper personen.
  Når alle elever laver en bevægelse/stilling, spørger læreren ind til hvorfor de mener det ene eller andet? samt giver det korrekte svar.
 4. Tag gerne en kort diskussion om udsagnet.
 5. Læreren læser nu det næste udsagn, og aktiviteten forsætter på samme måde som før.

Udsagn:

 1. Det tropiske klima findes bl.a. i Thailand og Mellemamerika, og er kendetegnet ved at have regntid og tørtid. (SANDT)
 2. Amazonas er verdens største regnskov som ligger i både de tropiske, subtropiske og tempererede klimazoner. (FALSK)
 3. Polarzonen præges af plantebælter bestående savanner, ørkner og stepper. (FALSK)
 4. Polarzonen har plantebæltet Tundra, bestående skovløse områder samt lav luftfugtighed og store temperatursving (-30° til +20°). (SANDT)
 5. Subtropisk klima ligger både nord og syd for ækvator og findes bl.a. ved middelhavet. (SANDT)
 6. Det subtropiske klima ideelt for nåleskove og løvskove da det har gennemsnitstemperaturer over 10° i den varmeste og under -3° i den koldeste måned. (FALSK)
 7. De tempererede klimazoner har høj luftfugtighed og samme timer sollys hele året rundt. (FALSK)
 8. Der kan være stor forskel mellem kyst og fastland, men både sommer og vinter er normale sæsoner i de tempererede klimazone. (SANDT)

Variation:

 • Inddel rummet med et SANDT område og falsk. Elevernes skal hen til det område de mener passer på udsagnet.
 • Afgræns tiden. Læreren tæller fx ned fra 10 og eleverne skal nå at svarer/rykke sig inden.

Flere aktiviteter?