Filosofi i naturfagene DEL 2

 • 20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  Intet
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Gennem kropslig bevægelse og refleksion oplever eleverne at kunne stille gode spørgsmål som kan bruges til overordnede problemstillinger.
 • Færdigheds - og vidensmål
  De forskellige mål indenfor: Undersøgelser i naturfag, Modellering i naturfag, Perspektivering i
  naturfag og formidling.

INDEN START:

Denne aktivitet er en videreførelse fra aktiviteten “Sneboldskamp”. For at kunne lave aktiviteten kræves nogle spørgsmål af filosofisk karaktér, der relaterer sig til det tema som der arbejdes med i klassen.

Retningslinjer:

 1. Der udvælges et spørgsmål af filosofisk karaktér som skal under debat fx ”skal man forbyde sprøjtemidler i landbruget?”
 2. Alle elever tildeles en rolle som enten: FOR, IMOD eller KRITIKER.
 3. Eleverne mødes i de tre grupper (For, imod og kritiker) og tager en kort diskussion om gode argumenter inden for deres rolle. Kritikerne snakker om hvad et godt argument er, en god kritik mm.
 4. For- og imod-grupperne vælger en bevægelsesform som ”passer” til rollen, fx lunges, frøhop. Kritikerne går almindeligt.
 5. Eleverne bevæger sig rundt mellem hinanden med den valgte bevægelse. På signal fra læreren skal eleverne finde sammen i trioer (én med hver rolle).
 6. For og imod stiller sig med ansigtet mod hinanden med 1½ m afstand og kritikeren står i
  midten.
 7. For og imod må hver komme med ét argument og modargument.
 8. Kritikeren skal efterfølgende flytte sig hen mod den elev, der har det mest overbevisende argument. Kritikeren begrunder sit valg ”Jeg har flyttet mig herover, fordi…”.

NÆSTE RUNDE OG VIDERE:

 1. Eleverne bevæger sig igen rundt mellem hinanden. Nu følger kritikeren med den elev de har valgt.
 2. På signal fra læreren skal én for og imod-elev skal på ny finde sammen.
 3. Dem som ikke har en kritiker skal prøve at finde en modstander med kritiker. Lykkes dette ikke må eleven koble sig på en fra sin egen grupper som allerede har en kritiker.
 4. Står man som for eller imod-elev pludselig uden en modstander at argumentere overfor skal denne (og eventuelle gruppemedlemmer samt kritikere) koble sig på en anden.
 5. Igen siges for og modargument (har man koblet sig på en medspiller må man gerne give input). Kritikeren/kritikerne skal på ny flytte sig efter overbevisning (efter individuel vurdering).
 6. Dette gentages indtil alle kritikere er blevet overbevist af den ene side eller at kritikerne ikke flytter side længere. Læreren kan evt. også afslutte efter en bestemt tid.

Variation:

 • Kritikeren har mulighed for at stille ét spørgsmål til et argument og modtage ét nyt
  argument for og imod før der tages stilling.

Flere aktiviteter? 

Klassetrin:

5. – 9. klasse

Tid:

15 – 20 minutter

Hvor:

Indendørs – I hallen

Hvad skal jeg bruge?

6 kegler, papir og blyant
Tysk: Kasse 2 – Leg #13

Overordnet mål:

Retstavning (samarbejde, koncentration)

Mål:

Eleverne har viden om enkle ord brugt i dagligdagen.

Eleverne kan stave ord efter niveau.

Regler:

 1. Eleverne går sammen i grupper af 4 og får udleveret 30 stykker A4-papir.
 2. De skriver bogstaverne fra det tyske alfabet – et bogstav på hvert papir. Derefter tager de 2 stykker papir, hvor de skriver et spørgsmålstegn.
 3. I den ene ende sættes en kegle til hver gruppe, hvor de kan lægge papir, så det danner ord.
 4. Eleverne stiller sig i modsatte ende og organiserer deres papir, så de bedst kan overskue dem.
 5. Den voksne råber fx EIN FAHRRAD, og eleverne skal en efter en løbe hen til deres linje med de rigtige bogstaver, så det danner det rigtige ord.
 6. De to papirer med spørgsmålstegn på er til ord med to ens bogstaver i, fx
 7. Gruppen, der først får stavet ordet korrekt og kommer tilbage på linjen med alle sedlerne, får et point.

Udvidelse af øvelsen:

 • Eleverne skal hoppe, kravle, danse osv. hen til deres linje.
 • Den voksne kan justere sværhedsgraden af ord i forhold til niveauet.

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Indendørs – I klassen

Hvad skal jeg bruge?

4 fluesmækkere
Engelsk: Kasse 1 – Leg #9

Overordnet mål:

Sprogligt fokus (samarbejde, hurtighed)

Mål:

Eleverne kender til ordklasser.

Regler:

 1. På tavlen skrives forskellige ordklasser som: nouns, adjectives, verbs etc.
 2. Eleverne deles op i 4 grupper og stiller sig på hver deres række i den anden ende af lokalet.
 3. Den forreste i rækken har en fluesmækker.
 4. Når den voksne råber et ord, fx ’happy’, skal de elever, der står forrest i rækken, løbe op og smække den ordklasse, som ordet passer på (Holdet må hellere end gerne hjælpe).
 5. Den, der først smækker ordet, skaffer et point til holdet. Det første hold til fx 7 point har vundet.

Udvidelse af øvelsen:

 • Eleverne skal kravle, hoppe, hinke, gå på hug osv. for at komme hen til tavlen.
 • Skriv alle ordklasserne på tavlen, så der er meget at vælge imellem.

Klassetrin:

2. – 7. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx græsplænen

Hvad skal jeg bruge?

5 håndbolde
Matematik: Kasse 3 – Leg #13

Overordnet mål:

Tal (hurtig tænkning, hurtighed og koncentration)

Mål:

Eleverne øver udvalgte tabeller i højt tempo.

Regler:

 1. Eleverne går sammen i grupper af 6 og har en bold pr. hold.
 2. To elever starter i midten og skal forsøge at stjæle bolden, når de andre afleverer den rundt.
 3. Gruppen vælger en tabel, de gerne vil øve, fx 4-tabellen. Man må ikke aflevere, før man har sagt det tal i 4-tabellen, gruppen er nået til.
 4. Hvis en af eleverne i midten enten rører den elev, der har bolden, eller stjæler bolden, mens den er i luften, skal der skiftes ud.
 5. Det er den elev, der har afleveret bolden, der skal gå ind, hvis den bliver stjålet i luften. Eleven, der har været længst tid i midten, skal ud.

Udvidelse af øvelsen:

 • Legen laves som ’Bumlegen’, altså tæller man fra 1, og hver gang man rammer et tal, der er med i fx 4-tabellen, skal man sige ”bum” i stedet for.
 • Sværhedsgraden kan øges ved, at bolden kun må afleveres ved, at bolden skal ramme jorden en gang under aflevering.

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?

Blyant, papir og 13 hoppebolde
Dansk: Kasse 2 – Leg #9

Overordnet mål:

Afkodning (hurtighed)

Mål:

Eleverne kan læse ord til klassetrinnet hurtigt og sikkert.

Eleverne kan gengive det læste så ordret som muligt.

Eleverne kan presse sig selv til at læse hurtigt.

Eleverne kan skrive præcis, hvad han/hun hører.

Regler:

 1. Eleverne går sammen i grupper af 2.
 2. I den ene ende af gården ligger en tekst fra deres grundbog/tekst fra nettet (cirka ½ sides tekst). I den anden ende står eleverne klar med et papir og blyant samt en hoppebold.
 3. Når den voksne råber GO, dribler den første elev ned med bolden og læser, så langt denne elev tror, det kan lade sig gøre at huske, hvad der står.
 4. Eleven løber tilbage og gentager, hvad han/hun læste for elev nummer to, og elev nummer to skriver ordret ned på papiret.
 5. Man må IKKE gå tilbage og læse det samme igen, hvis man har glemt noget.
 6. Eleverne bytter plads og fortsætter, indtil de har skrevet hele teksten.
 7. Eleverne sammenligner den originale tekst med den, de selv har skrevet.

Opsamling i klassen om hvad der var svært at huske så som tegnsætning, bindeord osv.

Klassetrin:

0. – 10. klasse

Tid:
10 – 15 min.

Hvor:

Indendørs – I hallen
Udendørs – Fx græsplænen

Hvad skal jeg bruge?
8 hulahopringe

Mål:
Bevægelse, overblik, opmærksomhed

Regler:
1. Hulahopringene spredes ud på jorden med ca. 5 m. imellem dem. Det er isflager, og ”oven” på dem har man helle.

2. Der udpeges en isbjørn, der skal fange de andre, som er ”sæler”. Isbjørnen kan ikke nå sælerne, når de gemmer sig på en isflage.

3. Der er dog kun plads til 1 sæl på hver isflage, og resten må løbe væk fra isbjørnen eller hen til en ny isflage.

4. Kommer der en sæl hen til den isflage, man står på, skal man løbe væk og finde en ny. Den elev, der har stået længst tid på isflagen, skal altså finde et nyt sted.

5. Når isbjørnen fanger en sæl, byttes der roller. Den nye isbjørn tæller til 5 og går i gang med at jage.

Inspiration til den voksne:
• Der kan indsættes flere isbjørne efter behov.

• Legen er på skjult tid – dvs. kun den voksne kender tiden.

Klassetrin:

4. – 10. klasse

Tid:
5-10 min. pr. variant – Kan gentages

Hvor:
Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?
3 bolde, god plads ca. 15×20 m.
Guldpakke: Kasse 2 – Leg #7

Mål:
Bevægelse, øje-hånd-koordination, samarbejde

Regler:
Variant 1:
1. Eleverne deles op i 3 lige store hold og stiller sig på en række med spredte ben. Bland eleverne, så alle de motorisk stærke ikke er på samme hold.

2. Forreste elev står med bolden, og på lærerens: ”Start” trilles bolden bagud mellem benene på hele holdet. Bagerste mand samler bolden op og løber op foran. Det er nu hans/hendes tur til at sende bolden ned gennem benene på holdet. Bagerste mand samler bolden op, løber op foran osv.

3. Hvis bolden ikke kommer igennem hele rækken, skal den hentes, og der kastes igen.

4. Legen fortsættes, indtil alle holdene har passeret den udvalgte mållinje. Det første hold, der krydser mållinjen, har vundet.

Variant 2:
1. Samme opsætning som variant 1. Denne gang skal eleverne dog stå med 1 meters mellemrum. I stedet for at løbe op foran, skal eleverne drible mellem hele deres hold. Derefter kastes bolden ned igennem rækken som før.

Variant 3:
1. Samme opsætning som variant 1. I denne variant skal eleverne dog ikke kaste bolden tilbage gennem benene. De skal derimod række bolden bagud over hovedet og næste mand gennem benene. Bolden skal altid være i hænderne på en elev, så samarbejde er vigtigt her. Når sidste mand modtager bolden, løber han op foran og sender bolden bagud igen.

Variant 4:
1. Samme opsætning som Variant 3. I denne variant skal bolden dog afleveres bagud ved, at eleverne skiftevis roterer til højre og venstre.

Klassetrin:

0. – 4. klasse

Tid:
Skjult tid – Ca. 5-10 min. pr. runde

Hvor:
Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?
3 pingvinbamser, et lige antal deltagere
Guldpakke: Kasse 1 – Leg #4

Mål:
Følesans, tillid, sammenhold

Regler:
1. Eleverne går sammen parvis, og parrene deles op i A’ere og B’ere. A’erne stiller sig foran B’erne og lukker øjnene.

2. Den ”blinde” i et af parrene får en pingvinbamse i hænderne. Dette par er pingvinen. Nu skal alle parrene bevæge sig rundt mellem hinanden med den seende B’er som fører. Den seende i pingvinparret skal føre sin blinde makker hen til et andet par, så bamsen rører den anden blinde på brystet. Lykkes det, skal det nye par forsøge at slippe af med bamsen på samme måde.

3. Legen stopper, når den voksne siger til. Husk, kun den voksne kender tiden. Det gælder om ikke at have pingvinbamsen, når legen slutter.

4. Indsæt evt. flere pingviner.

Inspiration til den voksne:
• Den voksne kan indgå i legen.