Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?

Blyant, papir og 13 hoppebolde
Dansk: Kasse 2 – Leg #9

Overordnet mål:

Afkodning (hurtighed)

Mål:

Eleverne kan læse ord til klassetrinnet hurtigt og sikkert.

Eleverne kan gengive det læste så ordret som muligt.

Eleverne kan presse sig selv til at læse hurtigt.

Eleverne kan skrive præcis, hvad han/hun hører.

Regler:

  1. Eleverne går sammen i grupper af 2.
  2. I den ene ende af gården ligger en tekst fra deres grundbog/tekst fra nettet (cirka ½ sides tekst). I den anden ende står eleverne klar med et papir og blyant samt en hoppebold.
  3. Når den voksne råber GO, dribler den første elev ned med bolden og læser, så langt denne elev tror, det kan lade sig gøre at huske, hvad der står.
  4. Eleven løber tilbage og gentager, hvad han/hun læste for elev nummer to, og elev nummer to skriver ordret ned på papiret.
  5. Man må IKKE gå tilbage og læse det samme igen, hvis man har glemt noget.
  6. Eleverne bytter plads og fortsætter, indtil de har skrevet hele teksten.
  7. Eleverne sammenligner den originale tekst med den, de selv har skrevet.

Opsamling i klassen om hvad der var svært at huske så som tegnsætning, bindeord osv.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar