Det Periodiske System DEL 2

 • 25 - 30 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 sæt grundstofkort (blå PRINT HER /rød PRINT HER), 2 sjippetove (rød/blå)
 • Inde/Ude:
  Klasselokale / hvor som helst
 • Aktivitetens mål
  Kendskab til opbygningen af det periodiske system, dets perioder og udvalgte grundstofgrupper. Eleverne skal vide, hvor og hvordan de finder informationer om
  det enkelte grundstof ud fra det periodiske system. 

 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
  Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.
  Eleven har viden om Grundstoffernes periodesystem.

Retningslinjer:

 1. Udvælg et område. Det er sjovest, hvis der er nogle forhindringer at løbe rundt om eller gemme sig bag.
 2. Eleverne inddeles i to hold: et blåt og et rødt. Hvert hold får en base i hver sin ende af området, som markeres med en cirkel af et sjippetov i holdets farve.
 3. Der vælges en holdkaptajn for hvert hold, som bliver ved basen med holdets kort og fordeler kort til de andre elever på holdet.
 4. Det gælder nu om at fange en elev fra modstanderholdet for at se om man kan slå modstanderens kort.
 5. Kortene har værdi efter grundstoffets atommasse. Det vil sige, at en højere atommasse slår en lavere atommasse.
 6. Det vundne kort skal med vinderen tilbage til basen og er ude af spillet. Taberen løber tilbage til sin base og får et nyt kort fra sin holdleder. Holdlederen overvejer hvilket kort, der er smart at få i spil.
 7. Spillet er vundet, når det ene hold har udryddet det andet hold (vundet alle det andet holds kort). Man kan også spille på tid og derefter tælle de vundne kort. Vinderen er holdet med flest kort.

BOMBER: Stoffer i væskeform er bomber og kan dermed slå alle andre kort (inkl. trumfer). Bomberne må dog ikke selv fange, men SKAL fanges af en elev fra modstanderholdet.

TRUMFER: Stoffer i gasform er trumfer og kan dermed slå alle andre kort (på nær bomber). Hvis to trumfer fanger hinanden, slår de hinanden ud, og eleverne bytter kort.

Variation:

 • Kortene kan i stedet have værdi efter antal elektroner i yderste skal (valenselektroner). Hvis modstanderen har det samme antal, ser man dernæst på antal skaller. Flest skaller vinder – samme antal slår hinanden ud. Det vil sige at eleverne bytter kort, og begge skal tilbage til egen base for at få et nyt.

Flere aktiviteter?