Fotosyntese, Respiration og fødekæder DEL 2

 • 20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  25 magnetpandebånd, 2 overtrækstrøjer
  1 sæt syntese og respirationskort PRINT HER
  1 kopiark med fødekædepyramide PRINT HER
 • Inde/Ude:
  I klasselokale
 • Aktivitetens mål
  Eleverne får gennem bevægelse en forståelse for fotosyntese, respiration og fødekæders
  forskellige elementer, deres processer samt sammenhæng i økosystemer
 • Færdigheds - og vidensmål
  Økosystemer
  Eleven har viden om organismers livsfunktioner.
  Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.
  Eleven kan med modeller
  af økosystemer forklare energistrømme.
  Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryder fødekæder i forskellige biotoper.
  Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.
  Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer.

Retningslinjer:

 1. Eleverne går sammen i par og får udleveret et kopiark med fødekædepyramideskema som de skal udfylde. Forklaring står på kopiarket.
 2. Herefter samles alle de udfyldte fødekædepyramider sammen af læreren. Holder dem fødekædepyramiderne i hånden (kan også lægge dem i et afmærket område).
 3. Hver elev modtager nu 2 vilkårlige kort (blandt syntese og respirationskortene). Resten af kortene lægges med bagsiden op i et område midt i rummet.
 4. Ved siden af det afmærkede område lægges boldene samt biomassepyramidearket.
 5. Når aktiviteten begynder trækker hvert elevpar en fødekædepyramide. Det gælder nu for elevparret om at ”gennemgå” hele fødekædepyramiden.
 6. Alle elever starter med det første trin (nederst) i deres fødekædepyramide. De skal nu forsøge at ”vinde” de korrekte kort fra de andre elever, så de skaber den proces (fotosyntese eller respiration), der foregår på det givne trin. Eks. det første trin har et billede af en plante. De to elever skal således lave fotosyntese ved at ”vinde” kortene energi (sol), CO2 og H2O.
  • At ”VINDE” et syntese eller respirationskort: Man må tage et valgfrit kort fra en anden elev ved at vinde i kropslig sten, skas, papir. Sten (luk sammen som kugle), saks (stå på ski med kryds arm og ben), papir (stort X med kroppen).
  • POINT: Elevparret får 1 point per gennemført trin i fødekædepyramiden (har vundet de korrekte kort i fotosyntese eller respirationsprocessen samt udført den tilsvarende biomasse opgave).
  • INGEN KORT: Har man ingen kort tilbage på hånden, må man gå over til det afmærkede område med kort og trække et nyt vilkårligt kort fra bunken.
 7. Når elevparret har fået de korrekte kort svarende til processen i pyramidetrinet, skal de gå over til biomassepyramiden og lave det antal driblinger (tilsammen) med bolden som svarer til det trin i fødekædepyramiden, de har færdiggjort.
 8. Syntese- eller respirationskortene lægges herefter i det afmærkede område med resten kortene. Har man ingen kort tilbage på hånden, må man trække 2 nye.
 9. Elevparret skal efterfølgende i gang med deres andet trin i fødekædepyramiden og så fremdeles. Færdiggøres fødekæden, gives det til læreren, og elevparret modtager et nyt.
 10. Læreren beslutter en passende tid til legen fx 10 minutter. Når tiden er gået, vinder det par med flest point = gennemførte trin i fødekædepyramiderne.

Variation:

 • Lad vinderen i sten, saks, papir fange sin modstander, før de må vælge et kort fra modstanderen.
 • Slut aktiviteten efter hvem der først færdiggør 2-3 fødekædepyramider i stedet for med point og tid.

Flere aktiviteter?