Fotosyntese, Respiration og fødekæder DEL 1

 • 15 -20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  25 magnetpandebånd, 2 overtrækstrøjer
  1 sæt syntese og respirationskort PRINT HER
 • Inde/Ude:
  I Hal
 • Aktivitetens mål
  Eleverne får gennem bevægelse en forståelse for fotosyntese, respiration og fødekæders
  forskellige elementer, deres processer samt sammenhæng i økosystemer
 • Færdigheds - og vidensmål
  Økosystemer
  Eleven har viden om organismers livsfunktioner.
  Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.
  Eleven kan med modeller
  af økosystemer forklare energistrømme.
  Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryder fødekæder i forskellige biotoper.
  Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.
  Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer.

Retningslinjer:

 1. Der afmærkes et område i den ene ende af rummet som symboliserer planternes grønkorn (kan afmærkes med hulahopringe, kridt, sjippetov, madras eller andet). Alle syntesekortene lægges i ”grønkornet”.
 2. Eleverne får hvert et magnetbånd, som de tager på hovedet. 2 af eleverne bliver fangere ”planter”, som hver får en overtrækstrøje på. Resten af eleverne tager et kort (CO2, H2O eller Energi) fra ”grønkornet”, som de sætter på deres magnetbånd. De agerer derved elementerne i fotosyntesen.
 3. De to ”planter” skal nu forsøge at fange de 3 elementer (CO2, H2O eller Energi) i fotosyntesen. Når et element er fanget, tager ”planten” kortet fra denne elev og sætter på sit eget magnetbånd. Eleven som har mistet et kort skal gå hen og hente et nyt i ”grønkornet” og kan nu være med igen. Når ”planten” har fanget alle tre elementer i fotosyntesen, må de lægge kortene i ”grønkornet” og vælge en ny elev som skal være fanger.
 4. Aktiviteten forsætter nogle få minutter til eleverne har forstår systemet og retningslinjerne.

UDVIKLING: Respiration

 1. Et nyt område markeres ved siden af det første. Dette område symboliserer cellernes ”mitokondrier”. Alle syntesekortene lægges nu i ”mitokondrierne”, og alle respirationskortene lægges i ”grønkornet” (da elementerne er et produkt af den proces der foregår).
 2. Halvdelen af eleverne skal nu tage et respirationskort i stedet for et syntesekort og placerer det på deres magnetbånd.
 3. Aktiviteten forgår som den forrige. Nu er den ene fanger bare ”dyr” og den anden fanger stadig ”plante”. ”Planten” fanger de samme elementer som før, og ”dyr” skal fange elementerne fra respirationsprocessen (O2 og C6H12O6 = glukose).
 4. Når en elev med et syntesekort får taget sit kort, skal han/hun gå ud i ”grønkornet” og tage et nyt kort (respirationskort). Eleven har nemlig indgået i fotosyntesen, og processen foregår i grønkornet. Resultatet af denne proces giver O2 og C6H12O6=glukose, som er elementer i respirationsprocessen. På samme måde skal en elev som får taget sit respirationskort af et ”dyr” gå ud i ”mitokondrierne”, hvor respirationsprocessen foregår, og tage et nyt kort (syntesekort).
 5. Aktiviteten afsluttes af læreren efter en passende tid. Eleverne skal have forstået deres funktion som elementer i de forskellige processer.

Flere aktiviteter?