Energiformer og -kæder DEL 1

 • 10 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 bolde, 1 sæt energikædekort PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Klasselokale (stort) / Skolegård, græsplæne mv.
 • Aktivitetens mål
  Gennem samarbejde og bevægelse visualiseres energiformer og deres forskellige
  måder at omdanne sig.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Energiomsætning
  Eleven har viden om energiformer.
  Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.
  Eleven har viden om energiforsyning.
  Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
  Eleven har viden om energiomsætninger.
  Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
  Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder.
  Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden

Retningslinjer:

 1. Fortsæt med samme grupper (2) i cirkler som i aktiviteten “Energibold“.
 2. Læreren viser en energikæde vha. kortene (ca.3 udvalgte kort) med billeder.
 3. Eleverne i hver cirkel, skal kaste bolden og ”skabe” den viste kæde ved at sige de
  korrekte energiformer og i rigtig rækkefølge

  • Fx en sol   en bolle en cykel
   = eleverne skal kaste bolden og sige den rigtig energiform ved hvert kast: stråling – Kemisk – Kinetisk.
 4. Eftersom der er flere elever end 3 i hver cirkel, gentager kæden sig flere gange så de får den ind på ”rygraden”.
 5. Læreren viser 3 nye kort og eleverne skal kaste og sige den nye kæde.
 6. Aktiviteten kan afsluttes efter et passende antal kæder ud fra lærerens vurdering.
 7. Lav en kort opsummering på aktiviteten og de udvalgte kæder.

Variation:

 • Lav aktiviteten som en konkurrence, hvor det gælder om for hvert hold at være de første til at lave kæderne rigtigt 3 gange i træk. 2 point for at være hurtigst og 1 point for korrekt kæde.

Flere aktiviteter?