Verdens befolkning DEL 1

 • 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  1 sæt landekort (95 stk. – PRINT HER), 5 bolde
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Eleverne får indblik i nogle verdens befolkningsforskellige gennem bevægelse. De
  oplever gennem sammenligning at skabe forståelse for forskellige landes levevilkår,
  størrelser og økonomiske tilstande.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Demografi og erhverv
  Eleven har viden om befolkningsbalanceligningen og befolkningspyramider.
  Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling.
  Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande. Eleven har
  viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande.
  Globalisering
  Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af rige og fattige lande.
  Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande.

Retningslinjer:

 1. Eleverne modtager et landekort hver og læreren holder resten.
 2. Aktiviteten går ud på, at den enkelte elev skal skaffe sig så mange landekort som muligt, inden tiden er gået.
 3. Eleverne går/løber rundt blandt hinanden og skal prøve at fange en anden elev. Hvis en elev fanger en anden, må dén elev, der har ”fanget” udvælge en kategori fra landekortet, som de skal ”battle” i.
 4. Før ”battlen” skal de to modstandere (elever) udføre den aktivitet, der står ud for den valgte kategori fx 10 studs eller 5 kast gennem ben. En bold hentes fra midten af lokalet.
  AT VINDE EN BATTLE: En elev vinder en ”battle” og overtager dermed modstanderens landkort hvis:

  • Eleven scorer højest i kategorierne: Indbyggertal (indb.), Bruttonationalprodukt (BNP) eller Gennemsnitlig levealder (levealder).
  • Eleven scorer lavest i kategorierne: Befolkningstæthed (tæthed), Antal fødsler per kvinde (fødselsrate).
  • Når eleven har vundet eller tabt en ”battle”, forsætter han/hun med at ”fange” en ny modstander til at ”battle” i mod.
  • Har eleven flere landekort på hånden, vælger eleven, hvilket kort han/hun bruger, INDEN kategorien vælges.

  INGEN LANDEKORT: Hvis en elev har nul landekort, går han/hun hen til læreren og
  modtager et nyt.

 5. Aktiviteten slutter når læreren har uddelt det sidste landekort og har givet eleverne ca. 2
  min til at færdiggøre deres ”battles”.
 6. Læreren spørger hvor mange landekort, eleverne har vundet. Aktiviteten kan evt. gentages på ny.

Flere aktiviteter?