Verdens befolkning DEL 1

 • 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  1 sæt landekort (95 stk. – PRINT HER)
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Eleverne får indblik i nogle verdens befolkningsforskellige gennem bevægelse. De
  oplever gennem sammenligning at skabe forståelse for forskellige landes levevilkår,
  størrelser og økonomiske tilstande.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Demografi og erhverv
  Eleven har viden om befolkningsbalanceligningen og befolkningspyramider.
  Eleven kan vurdere befolkningsmodellers anvendelighed til analyse af samfundsudvikling.
  Eleven kan sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande. Eleven har
  viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande.
  Globalisering
  Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af rige og fattige lande.
  Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande.

Retningslinjer:

 1. Eleverne modtager et landekort hver og læreren holder resten.
 2. Eleverne går rundt imellem hinanden og bytter kort (det skal gå hurtigt).
 3. Læreren råber efter kort tid “STOP” og siger en kategori fra landekortet, samt hvor højeste og laveste værdi skal stå.
  Eleverne skal stille sig på række fra lavest til højest værdi i kategorierne: Indb., BNP,
  Levealder, Migration.
  Eleverne skal stille sig på række fra højest til lavest værdi i kategorierne: Tæthed og
  Fødselsrate.
  Eleverne skal snakke med hinanden for at stille sig korrekt, og læreren tjekker
  herefter (hver elev siger sit land og værdien på den valgte kategori).
 4. Gentag aktiviteten et par gange.
 5. Efter et par runder laves en fælles refleksion over følgende spørgsmål (læreren kan frit
  vælge):

  • Er der nogle lande, der overvejende er i den ene ende hver gang? Hvilke?
  • Er der en overordnet sammenhæng?
  • Kan man ud fra landefakta kategorisere et land som rigt/fattigt?
  • Hvad karakteriserer et rigt land/fattigt land?
  • Hvorfor er det ikke nødvendigvis sammenhæng mellem indbyggertal og
   befolkningstæthed?

Flere aktiviteter?