Stofkredsløb DEL 1

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  7 lagerkort PRINT HER
  7 terninger
 • Inde/Ude:
  Hal, stort lokale / Skolegård, Græsplæne
 • Aktivitetens mål
  At blive bekendt med de forskellige elementer i et specifikt stofkredsløb. Eleverne navigerer sig rundt i kredsløbet og skaber kropslig forståelse for dets processer og sammenhænge.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven kan analysere dele af stofkredsløb.
  Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb.
  Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen.
  Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale stofkredsløb.
  Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.
  Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning.
  Økosystemer
  Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.
  Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer.
  Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.
  Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb.

Retningslinjer:

 1. Lagerkort for carbonkredsløbet fordeles ud i lokalet med god afstand. Ved hvert lagerkort lægges en terning.
 2. Del eleverne i 4 grupper. Hver gr. stater ved et af følgende (start)lagerkort hhv. atmosfære, jordoverflade & planter, undergrund eller ferskvand & hav.
 3. En elev fra hver gruppe slår med terningen for at blive sendt videre i kredsløbet. Instruktioner bag på lagerkortet guider eleverne til det næste trin i kredsløbet afhængigt af antal øjne som terningen viser (se lagerkort).
 4. Når første elev er sendt af sted, kan næste elev gå i gang og slå med terningen.
 5. Eleven kaster terningen ved det næste lagerkort og guides på ny videre i kredsløbet. Ender man ved en DEAD END, skal man begynde forfra ved sit startpunkt.
 6. Aktiviteten kan afsluttes efter 10-15 minutter, når eleverne har været godt rundt i kredsløbet.

Variation:

 • Tilføj et konkurrenceelement. Ved hvert lagerkort i kredsløbet får man ét point til holdet (kan evt. symboliseres ved papirlapper eller andet). Det gælder om at komme så meget rundt i kredsløbet som muligt. Ved en DEAD END taber man alle de point, man har samlet på sin vej. Man kan dog sikre sine point hver gang man kommer tilbage til sit startpunkt, (disse kan således ikke længeres mistes).
 • Lav jeres egne lagerkort til denne leg. Fx med kredsløb såsom Nitrogen eller vand.

Flere aktiviteter?