Tag Archive for: Fangeleg

Stofkredsløb DEL 2

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  5 overtræksveste i 2 farver
  Evt. Papir og blyant
 • Inde/Ude:
  Hal, stort lokale/ Skolegård, græsplæne
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skal via en tagfat opnå forståelse af, hvordan der skabes ubalance i det valgte
  stofkredsløb, samt hvordan denne kan undgås eller genoprettes.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven kan analysere dele af stofkredsløb.
  Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb.
  Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen.
  Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale stofkredsløb.
  Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.
  Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning.
  Økosystemer
  Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.
  Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer.
  Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.
  Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb.

Retningslinjer:

 1. Vælg to fangere, som får samme farve overtrækstrøje på samt én miljøforkæmper, som får en anden farve overtrækstrøje på.
 2. De to fangere er nu en form for ubalance, fx skovfældning (i carbonkredsløbet).
 3. Fangerne kan nu fange de andre elever ved at røre og sige ”FÆLDET”. Den fældede elev falder til jorden og fryser i denne position.
 4. Miljøforkæmperens mål er at genoprette balance ved at plante nye træer. Dvs. rejse den fældede elev som et nyt træ, som nu kan deltage igen.

Udvikling:

 1. Fangerne bliver nu hver deres form for ubalance i kredsløbet, fx skovfældning samt afbrænding af fossile brændstoffer.
 2. Når en elev bliver fanget, fryser de som den ubalance de blev fanget af, hhv. fældet træ eller sat i brand.
 3. For at genoprette balancen skal miljøforkæmperen nu vælge den rigtige metode, hhv. rejse den fældede elev eller snurre den brændende elev rundt som en miljøvenlig energiform (fx vind, vand, sol).
 4. Aktiviteten kan afsluttes efter ca. 10 minutter, når det findes passende.

Variation:

 • Indsæt flere fangere og miljøforkæmpere. Vælg evt. flere forskellige former for ubalance.
 • Lav en kombination med aktiviteten ”Stof i kredsløb”, hvor fangerne kan fange de andre elever, når de bevæger sig fra ét lagerkort til et andet i kredsløbet. Der er helle ved at røre et lagerkort.

Flere aktiviteter?