Elektromagnetisk spektrum DEL 1

 • 10 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  56 minikegler, 4 sæt spektrumkort – Det synlige lys.
 • Inde/Ude:
  Hal, Stort lokale / Skolegård, græsplæne.
 • Aktivitetens mål
  Test elevernes forståelse af det synlige lys’ spektrum med bølgelængder og
  frekvensværdier.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Partikler, bølger og stråling
  Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener.
  Eleven har viden om stråling.
  Eleven har viden om udbredelse af lyd og lys.

Retningslinjer:

 1. Fortsæt med samme grupper (4 stk.) og baner som “modelleringsstafet 1.0” (se tegning af opstilling herunder).
 2. Læreren råber en frekvens eller bølgelængde (værdi).
 3. Alle elever skal nu løbe gennem banen og stoppe det sted, de mener passer på værdien. Hver elev stopper et sted, som de selv mener er korrekt.
 4. Læreren bekræfter den korrekte placering.
 5. Læreren råber en ny værdi, og eleverne løber nu enten frem eller tilbage på banen for at placere sig et passende sted.
 6. Gentag et passende antal gange.

Variation:

 • Lav aktiviteten som en konkurrence, hvor det gælder om for hvert hold at være de
  første til at placere sig rigtigt på banen.

Tegning af opstilling

Det Periodiske System DEL 1

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 sæt grundstofkort (blå/rød)
 • Inde/Ude:
  Klasselokale / hvor som helst
 • Aktivitetens mål
  Kendskab til opbygningen af det periodiske system, dets perioder og udvalgte grundstofgrupper
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
  Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.
  Eleven har viden om Grundstoffernes periodesystem.

Retningslinjer:

 1. Hver elev får et grundstofkort (læreren udvælger evt. hvilke kort, der skal i spil).
 2. Eleverne går rundt mellem hinanden og bytter kort. For at bytte kort skal man først hilse
  ved en af følgende muligheder:

  • Klap på begge lår, og giv en high five til makkeren – Byt kort.
  • Sving makker rundt i en armkrog – Byt kort.
  • Bump numserne mod hinanden – Byt kort.
 3. Efter lidt tid råber læreren ”FRYS”, og alle elever fryser. Læreren siger herefter som kommando, hvordan eleverne skal finde sammen i grupper.
  • Fx efter perioder (antal skaller), efter stofgruppe (farve), efter gruppenummer (antal elektroner i yderste skal – med undtagelser), efter tilstandsform.
 4. Når eleverne har fundet sammen i grupperne, skal de stille op på række efter antal protoner (atomnummer) eller atommasse.
 5. Herefter går eleverne igen rundt mellem hinanden og bytter kort på samme vis som før.
  • Tag et par runder og gentag gerne samme kommando, så eleverne får en god forståelse af det periodiske systems opsætning.

Variation:

 • Gør det til en konkurrence om hvem der hurtigst kan finde sammen i gr, eller på række
 • Sig at eleverne skal udfører opgaverne non-verbalt (uden at snakke sammen)