Tag Archive for: Molekyler

Organiske forbindelser DEL 2

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  1 oversigtskort med Carbonhydrider PRINT HER
  30 molekylekort PRINT HER
  10 overtræksveste
  (8 sorte, 2 røde)
  28 mærkebånd.

 • Inde/Ude:
  Stort klasselokale / Skolegård, Græsplæne
 • Aktivitetens mål
  Eleverne får en kropslig forståelse af mere komplekse carbon-forbindelser og skal
  kunne omsætte forbindelsernes navne til visuelle modeller formet af eleverne selv.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser.
  Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.
  Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner. Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer.

Retningslinjer:

 1. Fortsæt som Bindingsmodellering 1.0 med mærkebånd i midten.
 2. To elever agerer nu grundstoffet O. De to elever får en rød overtrækstrøje hver.
 3. Udfør aktiviteten som tidligere. I denne omgang råbes navnene på de forskelligecarbon-forbindelser i stedet for formlen og alkoholer medtages, fx metan (i stedet for CH4).
 4. Eleverne skal som i forrige aktivitet finde sammen i det korrekte antal, atomer og skabe de rigtige forbindelser mellem sig via mærkebånd. Hvis der fx bliver råbt ”ethen”, skal to C-elever hægte sig sammen ved hjælp af to mærkebånd for at symbolisere dobbeltbindingen mellem disse. Hver C-elev vil nu have to lemmer tilovers, og kan derfor binde sig til i alt fire H-elever.
 5. De ”overskydende” atomer (elever) skal selv prøve at finde sammen i bindinger som eks. O2, CO2, H2O.
 6. Aktiviteten slutter/ændres, når læreren oplever at eleverne har styr på
  molekyleformlernes navne og nemt kan finde sammen i de korrekte kombinationer.

Variation:

 • Byt om på rollerne så nye elever bliver til H og C.
 • Der indsættes et konkurrenceelement. Eleverne opdeles i 4 hold hver med lige antal af
  hvert grundstof. Nu får holdene point for at være hurtigst.
 • Ved konkurrence element i hold, giv evt. point for at kunne definere molekylets
  anvendelse/tilstedeværelse i hverdagen.
 • Prøv at modellere en fuldstændig forbrænding af en alkohol. Her skal der bruges flere
  O-elever. Vær opmærksom på at der til forbrænding af ethanol skal bruges 15 elever.

Flere aktiviteter?

Organiske forbindelser DEL 1

 • 15 - 20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  1 oversigtskort med Carbonhydrider PRINT HER
  30 molekylekort PRINT HER
  10 overtræksveste
  (8 sorte, 2 røde)
  28 mærkebånd.

 • Inde/Ude:
  Stort klasselokale / Skolegård, Græsplæne
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skal samarbejde om at ”binde” sig korrekt i grupper efter forskellige molekyleformler.
  Eleverne skaber en kropslig visuel oplevelse af de konkrete
  bindingsformer samt de enkelte grundstoffers egenskaber/atomstruktur. Samtidig skal de
  vurdere hvor/på hvem, hver enkelt binding skal forekomme.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser.
  Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.
  Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner. Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer.

Retningslinjer:

 1. Del eleverne så 8 elever er grundstoffet C, disse får sorte overtrækstrøjer. Resten af eleverne er grundstoffet H og har ingen trøjer på.
 2. Læreren udvælger nu nogle molekylekort (start med de mest simple). Læreren råber en formel, og eleverne skal så hurtigt så muligt finde sammen i de korrekte molekyler og i korrekt antal. Fx CH4, her skal én C-elev finde sammen med fire H-elever.
 3. De ”overskydende” atomer (elever) skal selv prøve at finde sammen i bindinger som fx H2.
 4. Læreren godkender og fortsætter med at råbe en ny formel, fx C2H6.

Udvikling: Alle H-elever får nu et mærkebånd, som symboliserer én overskydende elektron med mulighed for binding. De resterende mærkebånd lægges i en bunke.

 1. Når eleverne har fundet sammen efter den formel, der er råbt, skal de nu også illustrere de konkrete bindinger med mærkebånd. Eks. som før CH4, her skal hver H-elev via mærkebåndet ”binde sig” til et af C-elevens 4 lemmer (hænder/fødder).
 2. Hvis der råbes en alken eller alkyn, skal eleverne illustrere dobbelt- eller tripelbindingerne ved at bruge ekstra mærkebånd.
 3. Aktiviteten slutter/ændres, når læreren oplever, at eleverne har opfanget systemet og nemt kan binde sig i de korrekte kombinationer.

Variation:

 • Byt om på rollerne så nye elever bliver til H og C.
 • Der indsættes et konkurrenceelement. Eleverne opdeles i 4 hold hver med lige antal af
  hvert grundstof. Nu får holdene point for at være hurtigst

Flere aktiviteter?