Tag Archive for: Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum DEL 2

 • 15 - 20 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  56 minikegler, 4 sæt spektrumkort – Alle kort PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Hal, Stort lokale / Skolegård, græsplæne.
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skal løbe som bølger og få en kropslig forståelse af hele det
  elektromagnetiske spektrum med bølgelængder og frekvenser.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Partikler, bølger og stråling
  Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener.
  Eleven har viden om stråling.
  Eleven har viden om udbredelse af lyd og lys.

Retningslinjer:

 1. Fortsæt med samme grupper (4 stk.) og baner som “modelleringsstafet 1.0” (se tegning af opstilling herunder).
 2. Alle farvekort samles ved den midterste kegle og symboliserer nu synligt lys. Banen dækker nu hele det elektromagnetiske spektrum.
 3. For enden af banen lægges nu kort med frekvens, bølgelængde samt betegnelser for bølgetyper.
 4. Udfør stafetten som tidligere. I denne omgang placeres frekvens, bølgelængde og bølgetyper ud for korrekte kegler.
 5. Stafetten slutter, når alle kort er placeret korrekt ved keglerne på den ene side af
  banen.

Variation:

 • Giv holdene point eller små opgaver efter hvor hurtigt de bliver færdige med stafetten.

  Tegning af opstilling

  Flere aktiviteter?

Det Periodiske System DEL 1

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 sæt grundstofkort (blå/rød)
 • Inde/Ude:
  Klasselokale / hvor som helst
 • Aktivitetens mål
  Kendskab til opbygningen af det periodiske system, dets perioder og udvalgte grundstofgrupper
 • Færdigheds - og vidensmål
  Stof og stofkredsløb
  Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.
  Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.
  Eleven har viden om Grundstoffernes periodesystem.

Retningslinjer:

 1. Hver elev får et grundstofkort (læreren udvælger evt. hvilke kort, der skal i spil).
 2. Eleverne går rundt mellem hinanden og bytter kort. For at bytte kort skal man først hilse
  ved en af følgende muligheder:

  • Klap på begge lår, og giv en high five til makkeren – Byt kort.
  • Sving makker rundt i en armkrog – Byt kort.
  • Bump numserne mod hinanden – Byt kort.
 3. Efter lidt tid råber læreren ”FRYS”, og alle elever fryser. Læreren siger herefter som kommando, hvordan eleverne skal finde sammen i grupper.
  • Fx efter perioder (antal skaller), efter stofgruppe (farve), efter gruppenummer (antal elektroner i yderste skal – med undtagelser), efter tilstandsform.
 4. Når eleverne har fundet sammen i grupperne, skal de stille op på række efter antal protoner (atomnummer) eller atommasse.
 5. Herefter går eleverne igen rundt mellem hinanden og bytter kort på samme vis som før.
  • Tag et par runder og gentag gerne samme kommando, så eleverne får en god forståelse af det periodiske systems opsætning.

Variation:

 • Gør det til en konkurrence om hvem der hurtigst kan finde sammen i gr, eller på række
 • Sig at eleverne skal udfører opgaverne non-verbalt (uden at snakke sammen)

Elektromagnetisk spektrum DEL 1

 • 10 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  56 minikegler, 4 sæt spektrumkort – Det synlige lys PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Hal, Stort lokale / Skolegård, græsplæne.
 • Aktivitetens mål
  Test elevernes forståelse af det synlige lys’ spektrum med bølgelængder og
  frekvensværdier.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Partikler, bølger og stråling
  Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener.
  Eleven har viden om stråling.
  Eleven har viden om udbredelse af lyd og lys.

Retningslinjer:

 1. Fortsæt med samme grupper (4 stk.) og baner som “modelleringsstafet 1.0” (se tegning af opstilling herunder).
 2. Læreren råber en frekvens eller bølgelængde (værdi).
 3. Alle elever skal nu løbe gennem banen og stoppe det sted, de mener passer på værdien. Hver elev stopper et sted, som de selv mener er korrekt.
 4. Læreren bekræfter den korrekte placering.
 5. Læreren råber en ny værdi, og eleverne løber nu enten frem eller tilbage på banen for at placere sig et passende sted.
 6. Gentag et passende antal gange.

Variation:

 • Lav aktiviteten som en konkurrence, hvor det gælder om for hvert hold at være de
  første til at placere sig rigtigt på banen.

Tegning af opstilling

Flere aktiviteter?

Elektromagnetisk spektrum DEL 1

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  56 minikegler, 4 sæt spektrumkort – det synlige lys PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Klasselokale / hvor som helst
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skal via løb, få en kropslig forståelse af bølgers udbredelse. Samtidig skal de vurdere farvernes placering inden for det synlige lys’ spektrum.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Partikler, bølger og stråling
  Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener.
  Eleven har viden om stråling.
  Eleven har viden om udbredelse af lyd og lys.

Retningslinjer:

 1. Del eleverne i fire grupper, som hver opstiller en bane med 14 kegler. Keglerne stilles i et zigzag-mønster, som starter stort og bliver tættere og tættere (se tegning af opstilling).
 2. For enden af banen lægges 7 forskellige farvekort.
 3. Første elev fra hver gruppe løber gennem banen i zigzag som en bølge og tager et farvekort. Eleven løber dernæst tilbage gennem banen og placerer på sin vej farvekortet ved den kegle, der passer til farvens placering i spektret.
 4. Næste elev løber gennem banen på samme måde, indtil alle farvekort er placeret korrekt. Hvis gruppen undervejs har lavet en fejl, kan dette rettes ved at løbe banen igennem og bytte ét farvekort ad gangen.
 5. Stafetten slutter, når alle farvekort er placeret efter farveorden ved keglerne på den ene
  side af banen.
Opstilling til modelleringsstafet 1.0

Tegning af opstilling

Flere aktiviteter?