Tag Archive for: Energiformer

Energiformer og -kæder DEL 2

 • 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  1 sæt energikædekort PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Klasselokale (stort) / Skolegård, græsplæne mv.
 • Aktivitetens mål
  At være i stand til at kategorisere forskellige energiformer, deres egenskaber samt give eksempler på omdannelsesprocesser i hverdagen. Yderligere
  skabes forståelse for vedvarende naturlige energikilder og deres indflydelse på jorden
 • Færdigheds - og vidensmål
  Energiomsætning
  Eleven har viden om energiformer.
  Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.
  Eleven har viden om energiforsyning.
  Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
  Eleven har viden om energiomsætninger.
  Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
  Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder.
  Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden

Retningslinjer:

 1. Del eleverne op i 4 grupper.
 2. Hver gruppe får en bunke energikædekort der skal ligge i modsatte ende af rummet (passende afstand). Billedsiden skal ligge opad.
 3. Aktiviteten foregår som en stafet hvor én elev fra hver gruppe løber hen og henter et billedkort og bringer det tilbage til sin gruppe. Næste elev løber osv.
 4. Grupperne skal nu lave så mange energikæder som de kan finde på med de hentede kort.
 5. Man må gerne bruge samme kort flere gange, men det skal kunne passe med de tilstødende kort. (se eksempel)
 6. Stafetten slutter, når alle kort hentet og når læreren siger at tiden er gået (sæt evt. en tid på forhånd).
 7. En gruppe tjekker en anden gruppes kæder. Kæderne skal være i rigtig sammenhæng og point tælles. Hvert anvendt kort giver 1 point, anvendes det samme kort i flere kæder (se eksemplet) tælles 1 point for hver gang det er anvendt.

Flere aktiviteter?

Energiformer og -kæder DEL 1

 • 10 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 bolde, 1 sæt energikædekort PRINT HER
 • Inde/Ude:
  Klasselokale (stort) / Skolegård, græsplæne mv.
 • Aktivitetens mål
  Gennem samarbejde og bevægelse visualiseres energiformer og deres forskellige
  måder at omdanne sig.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Energiomsætning
  Eleven har viden om energiformer.
  Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.
  Eleven har viden om energiforsyning.
  Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
  Eleven har viden om energiomsætninger.
  Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
  Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder.
  Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden

Retningslinjer:

 1. Fortsæt med samme grupper (2) i cirkler som i aktiviteten “Energibold“.
 2. Læreren viser en energikæde vha. kortene (ca.3 udvalgte kort) med billeder.
 3. Eleverne i hver cirkel, skal kaste bolden og ”skabe” den viste kæde ved at sige de
  korrekte energiformer og i rigtig rækkefølge

  • Fx en sol   en bolle en cykel
   = eleverne skal kaste bolden og sige den rigtig energiform ved hvert kast: stråling – Kemisk – Kinetisk.
 4. Eftersom der er flere elever end 3 i hver cirkel, gentager kæden sig flere gange så de får den ind på ”rygraden”.
 5. Læreren viser 3 nye kort og eleverne skal kaste og sige den nye kæde.
 6. Aktiviteten kan afsluttes efter et passende antal kæder ud fra lærerens vurdering.
 7. Lav en kort opsummering på aktiviteten og de udvalgte kæder.

Variation:

 • Lav aktiviteten som en konkurrence, hvor det gælder om for hvert hold at være de første til at lave kæderne rigtigt 3 gange i træk. 2 point for at være hurtigst og 1 point for korrekt kæde.

Flere aktiviteter?

Energiformer og -kæder DEL 1

 • 10 - 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  2 bolde
 • Inde/Ude:
  Klasselokale (stort) / Skolegård, græsplæne mv.
 • Aktivitetens mål
  Gennem samarbejde og bevægelse visualiseres energiformer og deres forskellige
  måder at omdanne sig.
 • Færdigheds - og vidensmål
  Energiomsætning
  Eleven har viden om energiformer.
  Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer.
  Eleven har viden om energiforsyning.
  Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
  Eleven har viden om energiomsætninger.
  Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger.
  Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder.
  Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden

Retningslinjer:

 1. Del eleverne i 2 grupper, som hver får en bold og stiller sig i en cirkel.
 2. Eleverne i hver gruppe kaster bolden rundt til hinanden.
 3. Når en elev kaster bolden, skal denne sige en af de 6 energiformer som beskrevet i
  introduktionen.
 4. Eleven som modtager bolden skal efterfølgende lave en bevægelse som svarer den
  valgte energiform. Her forslag til bevægelser:

  • Potentiel energi – Eleven løfter bolden op over hovedet
  • Kinetisk energi – Eleven snurrer rundt om sig selv
  • Strålingsenergi – Eleven laver en bølge med kroppen
  • Termisk energi – Eleven gnider hænderne mod hinanden
  • Elektrisk energi – Eleven får ”stød”, sæt gerne lyd på
  • Kemisk energi – Eleven spiser, illustrerer forbrænding af benzin/olie
 5. Aktiviteten kan afsluttes når eleverne hurtigt kan sætte bevægelse på den sagte
  energiform og dermed har fået kropsligt ”indprentet” de 6 forskellige energiformer.

Variation:

 • Gør det til en samarbejdsopgave, hvor 1 står i midten og kaster bolden. Personen som kaster vælger en energiform. Den som modtager bolden + dennes to sidemakkere skal nu viser “svaret” hurtigst muligt.
  • fx. Stråleenergi = bølge med armene ved at de 3 pers. sender bølgen videre til hinanden.
 • Hvis det ikke lykkes at lave bevægelsen hurtigt nok skal den person som modtog bolden, bytte plads med den i midten. Er bevægelsen godkendt, forsætter personen i midten med at kaste til en ny i kredsen.

Flere aktiviteter?