Tag Archive for: filosofi

Filosofi i naturfagene DEL 1

 • 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  papir (meget), blyanter, tavle
  18 ærteposer, 6 spande
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skaber en visuel forforståelse for det naturfaglige tema de efterfølgende skal
  udfolde, diskutere og argumentere for.
 • Færdigheds - og vidensmål
  De forskellige mål indenfor: Undersøgelser i naturfag, Modellering i naturfag, Perspektivering i
  naturfag og formidling.

INDEN START:

Filosofi er svært og angstprovokerende, fordi der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar.
Forforståelse: Finde elevernes udgangspunkt og niveau i forhold til at målrette undervisningen. Hvorfor filosofi i naturfag? Fordi vi skal kunne sætte information, forskning og eksperters ord under lup.

Retningslinjer:

BRAINSTORM (10 min.)

 1. Eleverne går sammen to og to og laver en fælles brainstorm på, hvad der kendetegner det specifikke tema som er blevet introduceret. Skriv ord/begreber/spørgsmål ned og kategorisér ud fra følgende:
  • Hvad ved vi?
  • Hvad ved vi ikke?
  • Hvem arbejder med det/ har interesse i det?
  • Hvor hører vi om det?
 2. Efter 2 minutter stopper læreren brainstormingen, og hvert elevpar skal nu finde sammen med 1-2 andre par.
 3. Hver gruppe á 4-6 elever sammenligner deres brainstorming og fjerner gentagelser.
 4. Forklar ord/begreber/spørgsmål for hinanden i gruppen og diskutér (5 min).

MINDMAPPING (10 min.)

 1. På tavlen/whiteboard eller lignende tegner læreren et mindmap med temaet i midten.
 2. Skriv de første grene på (se ovenstående kategorier).
 3. Grupperne får hver en spand og ærteposerne fordeles. Spanden stilles 2-3 meter fra gruppens base.
 4. Det gælder nu om at eleverne i gruppen skiftes til at forsøge at kaste en ærtepose i spanden. Når elev rammer plet, må denne elev løbe op til mindmappet og skrive en ting fra gruppens brainstorming på.
 5. Hvis ordet er skrevet på i forvejen, må eleven vælge et andet ord at skrive på.
 6. Aktiviteten slutter efter ca. 5 minutter.

Flere aktiviteter?