Tag Archive for: Sprogligt fokus

Filosofi i naturfagene DEL 2

 • 20 - 30 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  Papir (meget), blyanter
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Gennem kropslig bevægelse og refleksion oplever eleverne at kunne stille gode
  spørgsmål som kan bruges til overordnede problemstillinger.
 • Færdigheds - og vidensmål
  De forskellige mål indenfor: Undersøgelser i naturfag, Modellering i naturfag, Perspektivering i
  naturfag og formidling.

Retningslinjer:

FORBEREDELSE (10 min.):

 1. Hver opmærksom på at denne aktivitet er bedst midt i et tematisk forløb i naturfaget.
 2. Del klassen ind i grupper med ca. 4 elever i hver og sørg for at de har både små lapper papir samt blyanter.
 3. Hver gruppe skal nu udforme nogle spørgsmål (minimum svarende til 1 pr. elev) til det tema I arbejder med i naturfagene. fx. Klima og bæredygtighed hvor et spørgsmål kunne lyde; ”Skal man have økologisk eller konventionelt landbrug?”.

SNEBOLDKAMPEN (20 min.):

 1. Alle spørgsmål (fra ovenstående refleksion) fordeles mellem eleverne, så hver har et papir med ét spørgsmål på. Papiret krølles sammen til en ”snebold”.
 2. Eleverne og lokalet deles i 2 lige store halvdele, således at den ene elevhalvdel kun må stå i den ene del af lokalet og kaste fra samt omvendt.
 3. På signal fra læreren er der “sneboldskamp” dvs. alle kaster deres papirsnebolde mod den anden halvdel af lokalet. Man forsætter med at tage nye ”snebolde” og kaste.
 4. Efter 1 min stopper læreren aktiviteten (tæl ned de sidste 10 sek.). Papirsneboldene tælles sammen og holdet med færrest ”snebolde” har vundet.
 5. Herefter tager alle elever en ”snebold” hver, folder den ud. Eleverne skal nu tilføje et yderligere spørgsmål til det eksisterende spørgsmål på papiret fx. “Hvorfor er Økologisk landbrug svært at opretholde?” Krøl herefter papiret sammen.
 6. En ny runde ”sneboldskamp” igangsættes.
 7. Efter denne runde skal eleverne igen tage en snebold hver og nu finde sammen i deres indledende, grupper (eller lav hurtigt nogle nye).
 8. Hver gruppe skal vurdere spørgsmålene efter sværhedsgrad/kompleksitet (hvor lang tid vil det tage at svare).
 9. Læreren markerer imens 3 områder efter kategorierne:
  • Google-søgning.
  • Eksamens spørgsmål.
  • Projektopgave.
 10. Eleverne lægger herefter deres spørgsmål i den passende kategori.
 11. Læreren opsummere kort med eleverne – Hvad er en god problemstilling?

Flere aktiviteter?

Filosofi i naturfagene DEL 1

 • 15 min.
 • 7. -10. klasse
 • Materialer
  papir (meget), blyanter, tavle
  18 ærteposer, 6 spande
 • Inde/Ude:
  Klasselokale 
 • Aktivitetens mål
  Eleverne skaber en visuel forforståelse for det naturfaglige tema de efterfølgende skal
  udfolde, diskutere og argumentere for.
 • Færdigheds - og vidensmål
  De forskellige mål indenfor: Undersøgelser i naturfag, Modellering i naturfag, Perspektivering i
  naturfag og formidling.

INDEN START:

Filosofi er svært og angstprovokerende, fordi der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar.
Forforståelse: Finde elevernes udgangspunkt og niveau i forhold til at målrette undervisningen. Hvorfor filosofi i naturfag? Fordi vi skal kunne sætte information, forskning og eksperters ord under lup.

Retningslinjer:

BRAINSTORM (10 min.)

 1. Eleverne går sammen to og to og laver en fælles brainstorm på, hvad der kendetegner det specifikke tema som er blevet introduceret. Skriv ord/begreber/spørgsmål ned og kategorisér ud fra følgende:
  • Hvad ved vi?
  • Hvad ved vi ikke?
  • Hvem arbejder med det/ har interesse i det?
  • Hvor hører vi om det?
 2. Efter 2 minutter stopper læreren brainstormingen, og hvert elevpar skal nu finde sammen med 1-2 andre par.
 3. Hver gruppe á 4-6 elever sammenligner deres brainstorming og fjerner gentagelser.
 4. Forklar ord/begreber/spørgsmål for hinanden i gruppen og diskutér (5 min).

MINDMAPPING (10 min.)

 1. På tavlen/whiteboard eller lignende tegner læreren et mindmap med temaet i midten.
 2. Skriv de første grene på (se ovenstående kategorier).
 3. Grupperne får hver en spand og ærteposerne fordeles. Spanden stilles 2-3 meter fra gruppens base.
 4. Det gælder nu om at eleverne i gruppen skiftes til at forsøge at kaste en ærtepose i spanden. Når elev rammer plet, må denne elev løbe op til mindmappet og skrive en ting fra gruppens brainstorming på.
 5. Hvis ordet er skrevet på i forvejen, må eleven vælge et andet ord at skrive på.
 6. Aktiviteten slutter efter ca. 5 minutter.

Flere aktiviteter?

You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Indendørs – I klassen

Hvad skal jeg bruge?

4 fluesmækkere
Engelsk: Kasse 1 – Leg #9

Overordnet mål:

Sprogligt fokus (samarbejde, hurtighed)

Mål:

Eleverne kender til ordklasser.

Regler:

 1. På tavlen skrives forskellige ordklasser som: nouns, adjectives, verbs etc.
 2. Eleverne deles op i 4 grupper og stiller sig på hver deres række i den anden ende af lokalet.
 3. Den forreste i rækken har en fluesmækker.
 4. Når den voksne råber et ord, fx ’happy’, skal de elever, der står forrest i rækken, løbe op og smække den ordklasse, som ordet passer på (Holdet må hellere end gerne hjælpe).
 5. Den, der først smækker ordet, skaffer et point til holdet. Det første hold til fx 7 point har vundet.

Udvidelse af øvelsen:

 • Eleverne skal kravle, hoppe, hinke, gå på hug osv. for at komme hen til tavlen.
 • Skriv alle ordklasserne på tavlen, så der er meget at vælge imellem.
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind