Tag Archive for: Hurtighed

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?

Blyant, papir og 13 hoppebolde
Dansk: Kasse 2 – Leg #9

Overordnet mål:

Afkodning (hurtighed)

Mål:

Eleverne kan læse ord til klassetrinnet hurtigt og sikkert.

Eleverne kan gengive det læste så ordret som muligt.

Eleverne kan presse sig selv til at læse hurtigt.

Eleverne kan skrive præcis, hvad han/hun hører.

Regler:

  1. Eleverne går sammen i grupper af 2.
  2. I den ene ende af gården ligger en tekst fra deres grundbog/tekst fra nettet (cirka ½ sides tekst). I den anden ende står eleverne klar med et papir og blyant samt en hoppebold.
  3. Når den voksne råber GO, dribler den første elev ned med bolden og læser, så langt denne elev tror, det kan lade sig gøre at huske, hvad der står.
  4. Eleven løber tilbage og gentager, hvad han/hun læste for elev nummer to, og elev nummer to skriver ordret ned på papiret.
  5. Man må IKKE gå tilbage og læse det samme igen, hvis man har glemt noget.
  6. Eleverne bytter plads og fortsætter, indtil de har skrevet hele teksten.
  7. Eleverne sammenligner den originale tekst med den, de selv har skrevet.

Opsamling i klassen om hvad der var svært at huske så som tegnsætning, bindeord osv.

You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Klassetrin:

1. – 10. klasse

Tid:
10-25 minutter
Legen kræver en grundig instruktion første gang

Hvor:
Indendørs – I klassen
Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?
1 sæt spillekort
Guldpakke: Kasse 1 – Leg #6

Mål:
Bevægelse, hurtighed, hukommelse

Regler:
Variant 1:
1. Eleverne deles ind i 4 hold og placeres i hvert deres hjørne af lokalet.

2. Kortspillet spredes ud i midten af lokalet i en bunke.

3. De 4 hold skal samle en kulør, som KUN de må vide.

4. Når legen starter, skal 1 elev fra hvert hold løbe op og hente et tilfældigt kort.
Eleven må først kikke på det, når han/hun er tilbage ved holdet.

5. Er kortet den rigtige kulør, beholdes det, og næste elev løber.
Er kortet den forkerte kulør, skal næste mand tilbage med det og hente et nyt.

6. Holdet, der først har alle kortene i en kulør, har vundet.

Variant 2:
1. Samme opbygning som variant 1. I denne variant skal holdene dog samle kortene i rækkefølge. Dvs. eleverne starter med at finde Es, efterfulgt af 2,3,4,5,6,7,8,9,10,knægt.dame og konge.

2. Det er både en mulighed at samle rækkefølgen i samme kulør og i blandet kulør.