Tag Archive for: Hurtighed

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Indendørs – I klassen

Hvad skal jeg bruge?

4 fluesmækkere
Engelsk: Kasse 1 – Leg #9

Overordnet mål:

Sprogligt fokus (samarbejde, hurtighed)

Mål:

Eleverne kender til ordklasser.

Regler:

 1. På tavlen skrives forskellige ordklasser som: nouns, adjectives, verbs etc.
 2. Eleverne deles op i 4 grupper og stiller sig på hver deres række i den anden ende af lokalet.
 3. Den forreste i rækken har en fluesmækker.
 4. Når den voksne råber et ord, fx ’happy’, skal de elever, der står forrest i rækken, løbe op og smække den ordklasse, som ordet passer på (Holdet må hellere end gerne hjælpe).
 5. Den, der først smækker ordet, skaffer et point til holdet. Det første hold til fx 7 point har vundet.

Udvidelse af øvelsen:

 • Eleverne skal kravle, hoppe, hinke, gå på hug osv. for at komme hen til tavlen.
 • Skriv alle ordklasserne på tavlen, så der er meget at vælge imellem.
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Klassetrin:

2. – 7. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx græsplænen

Hvad skal jeg bruge?

5 håndbolde
Matematik: Kasse 3 – Leg #13

Overordnet mål:

Tal (hurtig tænkning, hurtighed og koncentration)

Mål:

Eleverne øver udvalgte tabeller i højt tempo.

Regler:

 1. Eleverne går sammen i grupper af 6 og har en bold pr. hold.
 2. To elever starter i midten og skal forsøge at stjæle bolden, når de andre afleverer den rundt.
 3. Gruppen vælger en tabel, de gerne vil øve, fx 4-tabellen. Man må ikke aflevere, før man har sagt det tal i 4-tabellen, gruppen er nået til.
 4. Hvis en af eleverne i midten enten rører den elev, der har bolden, eller stjæler bolden, mens den er i luften, skal der skiftes ud.
 5. Det er den elev, der har afleveret bolden, der skal gå ind, hvis den bliver stjålet i luften. Eleven, der har været længst tid i midten, skal ud.

Udvidelse af øvelsen:

 • Legen laves som ’Bumlegen’, altså tæller man fra 1, og hver gang man rammer et tal, der er med i fx 4-tabellen, skal man sige ”bum” i stedet for.
 • Sværhedsgraden kan øges ved, at bolden kun må afleveres ved, at bolden skal ramme jorden en gang under aflevering.
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind
You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Klassetrin:

2. – 10. klasse

Tid:

10 – 15 minutter

Hvor:

Udendørs – Fx skolegården

Hvad skal jeg bruge?

Blyant, papir og 13 hoppebolde
Dansk: Kasse 2 – Leg #9

Overordnet mål:

Afkodning (hurtighed)

Mål:

Eleverne kan læse ord til klassetrinnet hurtigt og sikkert.

Eleverne kan gengive det læste så ordret som muligt.

Eleverne kan presse sig selv til at læse hurtigt.

Eleverne kan skrive præcis, hvad han/hun hører.

Regler:

 1. Eleverne går sammen i grupper af 2.
 2. I den ene ende af gården ligger en tekst fra deres grundbog/tekst fra nettet (cirka ½ sides tekst). I den anden ende står eleverne klar med et papir og blyant samt en hoppebold.
 3. Når den voksne råber GO, dribler den første elev ned med bolden og læser, så langt denne elev tror, det kan lade sig gøre at huske, hvad der står.
 4. Eleven løber tilbage og gentager, hvad han/hun læste for elev nummer to, og elev nummer to skriver ordret ned på papiret.
 5. Man må IKKE gå tilbage og læse det samme igen, hvis man har glemt noget.
 6. Eleverne bytter plads og fortsætter, indtil de har skrevet hele teksten.
 7. Eleverne sammenligner den originale tekst med den, de selv har skrevet.

Opsamling i klassen om hvad der var svært at huske så som tegnsætning, bindeord osv.

You need to be logged in to view this content. Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind